-->

Share Code Upload File Lên Google Driver

Share Code Upload File To Google Driver PHP
Chức năng
  • Upload file lên google driver
  • Get link Fshare
  • Get link Google Driver
  • Download video Youtube
  • Download video Facebook

Share Code Upload File Lên Google Driver Văn Tuấn Blog


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
  1. Upload code trong thư mục Code UpFile Google Drive\Code lên server
  2. Import file SQL trong thư mục Code UpFile Google Drive\payadsco_UPDOWSF.sql vào database
  3. Config tại file config.php

Trương Văn Tuấn

Muốn giỏi phải học, muốn học thì phải hỏi. Chính vì thế, hãy cùng tham gia thảo luận với nhau để tìm ra câu trả lời nếu có thắc mắc nhé!. Xem thêm về tôi

» Hãy là con người văn minh từ những câu nói

1 comment:


Cùng tham gia bình luận bài viết này nhé!