-->

Share Tut Unlock Tên Giả 2017

                                              CÁCH  UNLOCK TÊN GIẢ

Share Tut Unlock Tên Giả 2017
Share Tut Unlock Tên Giả 2017

 Đầu tiên các bạn fake ip Trung Quốc và ngôn ngữ US nhé.
Sau đó vào link này: 
https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237
Mấy bạn gửi theo thông tin của CMND nhé  
Sau khi gửi ở link hỗ trợ. Vào Mail của tài khoản
Cách trả lời mail: < trả lời đầy đủ mail của facebook trả về >

Hello facebook team: This is my id card.I'm sorry the wrong information in this. I hope that will be soon confirmed this account with the following information
Full name:
Date of birth :
Thanks facebook team


Trương Văn Tuấn

Muốn giỏi phải học, muốn học thì phải hỏi. Chính vì thế, hãy cùng tham gia thảo luận với nhau để tìm ra câu trả lời nếu có thắc mắc nhé!. Xem thêm về tôi

» Hãy là con người văn minh từ những câu nói

No comments