-->

Share Full Code Auto Up Avatar Clone Và Fanpage Online Bằng Token

Những bạn sử dụng tool reg clone hay reg fanpage miễn phí thì thường không có avatar facebook nên hôm nay mình sẽ share code auto up avatar clone và fanpage online bằng token.

Vantuanit-share code auto up avatar clone và fanpage online bằng token.

Đầu tiên các bạn phải get được token nick clone nhé. Việc get token hàng loạt mình đã share tool get. Các bạn tìm lại trong blog giùm mình nhé.

Vantuanit-share code auto up avatar clone và fanpage online bằng token.
Demo auto up avatar clone và fanpage online bằng token.

Code này auto up ảnh dại diện cho trang cá nhân hoặc trang fanpage đều được.

- Hướng dẫn:

  • Mở file progress.php, thay các link ảnh và sửa 1 số cái nếu thích.
  • Chạy index.php nhập list tokenAuto
  • Code đơn giản, không làm check die token vì thấy ko cần thiết.
  • Chú ý tốc độ cực nhanh.

Code by DuySexy

Trương Văn Tuấn

Muốn giỏi phải học, muốn học thì phải hỏi. Chính vì thế, hãy cùng tham gia thảo luận với nhau để tìm ra câu trả lời nếu có thắc mắc nhé!. Xem thêm về tôi

» Hãy là con người văn minh từ những câu nói

No comments