-->

[Trick] Tut Report Faq 13t

Đầu tiên các bạn chuẩn bị 2 clone và 1 cmnd Fake ngày sinh là 01-01-2008 
Có thông tin của victim để fake thì càng tốt nhé.Bước 1:  Fake Ip Úc, Ngôn Ngữ English (UK)
Bước 2:  Login vào clone 1. Copy và dán link này  vào: Click

Dòng 1: Tên nạn nhân
Dòng 2: URL nạn nhân
Dòng 3: Mail nạn nhân, nếu không có thì id@facebook.com
Dòng 4: Chọn 9 tuổi.
Dòng 5 Điền đoạn sau:


I assert this is a kid, because I am not qualified to use facebook facebook for review and delete it from facebook, I hope facebook will soon resolve.
Thanks for facebook.


Bước 3: Ra case các bạn chờ 5p thì rep lại cmnd nhé.

Bước 4: Các bạn login vào clone 2 và làm như clone 1. 


 Nên làm vào 7 giờ  tối hoặc 9 giờ tối . Đến 12 gi nó rep là victim die.

Trương Văn Tuấn

Muốn giỏi phải học, muốn học thì phải hỏi. Chính vì thế, hãy cùng tham gia thảo luận với nhau để tìm ra câu trả lời nếu có thắc mắc nhé!. Xem thêm về tôi

» Hãy là con người văn minh từ những câu nói

No comments