-->

[Trick] Share Tut Veri Tích Xanh

Demo Facebook Được Xác Minh: https://www.facebook.com/profile.php?id=100005408925829


- Bước 1 : Tải Hola
Link tải : https://goo.gl/x9Pw9j

Sau đó các bạn Fake IP Vương Quốc Anh và chọn ngôn ngữ English(UK)

- Bước 2 : Tải User-Agent Switcher (Fake trình duyệt)
Link tải nhanh : https://goo.gl/YFvJNZ
Hướng dẫn sử dụng : Chọn Opera -> Opera 12.14
.
- Bước 3 : Tải Hmapro (Fake IP tổng)
Link tải nhanh : https://goo.gl/zQiMo6
Hướng dẫn sử dụng :
Step 1 : Dùng Username : khanhhoangde | Password : khanh012@
Step 2 : chọn Location Mode -> Viết USA -> Click chọn!
.
- Bước 4 :
Vào Fakebook chọn ngôn ngữ English (UK - US)
- Rồi tiếp theo
Vào link này: https://goo.gl/LLJE3Z ( Dòng bên trái )
- Đăng ký Account Facebook như bình thường nhưng bỏ các dòng sau!
.
Name : Chọn Name ( Ví dụ : Leni Körner ) Thì chúng ta ghi Họ Körner và sau đó còn lại Tên Leni
Adresse : Chọn Địa Chỉ
Stadt : Dòng này bỏ nhé
Telefon : Bỏ số điện thoại luôn
Geburtsdatum : Ngày sinh
.
Còn : Email thì chúng ta vào https://dropmail.me/uk/
Chỉ sử dụng các Email có đuôi sau :
~ @emlhub.com
~ @emlpro.com
~ @emltmp.com
Rồi quay lại Facebook như bình thường!
.
Sau đó vào Link Contact yêu cầu Verifi Fanpage:  https://goo.gl/cczF5z
Link còn lại : https://goo.gl/GHia8T
- Nếu vào 2 Link trên không được thì chúng ta vào link cuối cùng ( Chắc chắn được ):  https://goo.gl/EcYt56
Select Page - Up Cmnd - Website - Mô tả!
- Sau đó tiến hành Verifi!
Giữ nguyên Case -> Up Cmnd 100% thật - Xong!
1 - 2 Tiếng or Ngày sẽ có Tick !

TUT VERIFI FANPAGE!
Lên : CH Play - App Store - AppVN
- Search : Facebook Mentions (FB Dành cho những người nổi tiếng)
SAU ĐÓ LOGIN TÀI KHOẢN FACEBOOKS BÌNH THƯỜNG !
- Sau đó UP 1 Số ảnh cá nhân hoặc giả danh 1 nghệ sĩ nào đó!
- Lưu ý up nhiều để Facebook xác nhận người dùng!
- 1 - 2 Ngày Sau login vào!
I do Verify Page or Profile
- UP CMND lên - Mô Tả gì cũng được - Bấm Send

Nguồn: J2 Team

Trương Văn Tuấn

Muốn giỏi phải học, muốn học thì phải hỏi. Chính vì thế, hãy cùng tham gia thảo luận với nhau để tìm ra câu trả lời nếu có thắc mắc nhé!. Xem thêm về tôi

» Hãy là con người văn minh từ những câu nói

No comments