-->

[Trick] Unlock Faq AppsĐiều kiện: Bạn phải cần 1 cmnd chuẩn.

Bước 1 : Fake IP Vương Quốc Anh bằng Geoproxy rồi vào Facebook
Bước 2 : Vào Ních Facebook bị ăn Faq App
Bước 3 :
Dùng 3 link suport này : Click

Dòng Additional Info  thì thêm cái này:

I think there is one mistake in the lock my account! Please help me to reconsider account. Thanks for read.

- Link 2: Click vào đây

I think there is one mistake in the lock my account! Please help me to reconsider account. Thanks for read.

- Link 3: Click vào đây

Cách rep mail

Hello Facebook Team.
This is of my identity card issued by the government, so please check it and unlock my account
Email: vantuanit.shadow@gmail.com
Full name: Trương Văn Tuấn
Birthday: xx-xx-xxxx
My ID in passport: ID trên cmnd
URL : url facebook của bạn
I think there is one mistake in the lock my account! Thanks for read.


Chúc Các Bạn Thành Công!

Trương Văn Tuấn

Muốn giỏi phải học, muốn học thì phải hỏi. Chính vì thế, hãy cùng tham gia thảo luận với nhau để tìm ra câu trả lời nếu có thắc mắc nhé!. Xem thêm về tôi

» Hãy là con người văn minh từ những câu nói

No comments